Pamiatka na prvé sväté prijímanie – Zlatá retiazka RUŽENEC s ónyxom – krátky

Prostredníctvom opakovanej modlitby sa sústrediť na dôležité aspekty kresťanského posolstva a premýšľať o živote a učení Ježiša Krista a Panny Márie.

Popis

Krásna retiazka v klasickom prevedení ruženca. Retiazku RUŽENEC zdobia guličky ónyxu s medailónikom panny Márie a krížikom, povrchová úprava šperku je s vysokým leskom. Dĺžka retiazky je 500 mm. Táto retiazka bude nádherným darčekom Vašim blízkym.

Ruženec na prvé sväté prijímanie

Ruženec je duchovná pomôcka a šnúra modlitbových korálok, ktorá je obzvlášť populárna v rímskokatolíckej cirkvi, ale aj v niektorých iných kresťanských denomináciách. Používa sa na usmernenie modlitby, najmä pri modlitbe ruženca, ktorá je sériou modlitieb zameraných na premýšľanie o živote Ježiša Krista a Panny Márie.

Štruktúra Ruženca

Ruženec je obvykle rozdelený do päť desiatok, kde každá desiatka zahŕňa jedno Otčenáš, desať Zdravasov a jedno Sláva Otcu. Medzi desiatkami sú malé medzery, kde sa modli ďalšie Otčenáš, a celý ruženec začína krížom, na ktorom sa modli Apoštolské vyznanie viery, nasleduje Otčenáš, tri Zdravas Mária a jedno Sláva Otcu.

Ako sa modliť s Ružencom

  1. Začnite s krížikom: Modlite sa Apoštolské vyznanie viery (Vyznávam Boha…).
  2. Na prvom veľkom koráliku: Modlite Otčenáš (Otče náš, ktorý si na nebesiach…).
  3. Na nasledujúcich troch malých korálikoch: Modlite Zdravas Mária trikrát (Zdravas Mária, milosti plná…), každé za jednu teologickú cnosť: vieru, nádej a láska.
  4. Na ďalšom veľkom koráliku: Modlite Sláva Otcu (Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…).
  5. Začnite prvú desiatku: Na veľkom koráliku modlite Otčenáš, na každom z desiatich malých korálikov modlite Zdravas Mária, a na konci desiatky opäť Sláva Otcu. Po Sláva Otcu môžete pridať modlitbu Fatimské Ježišovo, ak je to váš zvyk.
  6. Premýšľajte nad tajomstvami: S každou desiatkou ruženca sa zamyslite nad jedným z tajomstiev ruženca, ktoré sú rozdelené do radosti, svetla, bolesti a slávy, každé s piatimi udalosťami z Nového Zákona.
  7. Pokračujte podobne cez všetky desiatky.
  8. Zakončenie: Po premodlení všetkých desiatok sa ruženec končí modlitbou Salve Regina (Zdravas Kráľovná…) alebo inou záverečnou modlitbou.

Modlitba ruženca je pre mnohých veriacich forma meditácie, kde sa prostredníctvom opakovanej modlitby sústredia na dôležité aspekty kresťanského posolstva a hlbšie premýšľajú o živote a učení Ježiša Krista a Panny Márie.
Darček na prvé sväté prijímanie môže byť milou upomienkou na túto dôležitú chvíľu, napríklad aj pekný ruženec.